Hizmetlerimiz

Bireysel

pexels-cottonbro-4098354 (1)

Aile & Evlilik

Çocuk & Ergen

Cinsel Sorunlar

Hakkımızda

Uzman Klinik Psikolog Sinem Malkoç Almanya Düsseldorf Heinrich Heine Universitesi, Fen Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, Klinik Psikoloji Eğitimi tamamladıktan sonra Almanya’da çeşitli Psikiyatri Kliniklerinde Uzman Psikolog ve Aile Terapisti olarak çalışmıştır. Heinrich Heine Üniversitesi Psikoterapi Enstitüsünde Psikoterapist dalında başladığı eğitimini tezi ile bitirdikten sonra aynı enstitünün Klinik Psikoloji bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Türk göçmenlerinin iki kültür arasında yaşamanın getirdiği sonuçlar ve depresyon araştırması başlıklı tezi ile doktor unvanını alan Sinem Malkoç’un aynı zamanda Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde Pedagoji ve Çoçuk Psikolojisi dalında uzmanlığını bulunmaktadır.

Psikolog Nedir?
Dilimize Fransızcadan giren psikolog sözcüğü, aslında Eski Yunanca physche (ruh) ve logia (bilim) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış bir sözcüktür. Psikoloji, ruh bilimi anlamına gelir. Psikolog da kişilerin zihin ve davranışlarını sistemli bir biçimde inceleyen psikoloji alanında eğitim almış kişilere verilen unvandır. Genellikle İzmir’de de psikolog ve psikiyatr karıştırılan iki meslek dalı olarak görülüyor.İzmir psikolog anahtar sözcük grubu ile bilgi öğrenilmek istenen psikolog, ruh sağlığı uzmanıdır. Psikiyatrler ise aldıkları tıp eğitimi yanında 4 yıl da bu alanda uzmanlık gören hekimlerdir. Psikiyatrlar, ruh sağlığı alanında daha çok fizyolojik temelli çalışırlar ve reçete yazma yetkisine sahip tıp doktorlarıdır. Ruhsal sorunlarla başa çıkma aşamasında ilaç tedavisi her zaman yeterli faydayı sağlamayabilir. Terapi yöntemine pek çok noktada ihtiyaç duyulabilir. Psikolog İzmir bağlamında meseleyi ele aldığımızda pek çok kişinin yaşanan ağır travmalardan sonra terapiye ihtiyaç duyması beklenen bir durumdur. Araştırma ve uygulama safhaları olan psikologun toplum nazarında karşılık gören disiplin türü ruh sağlığı alanıdır. Ruh sağlığı psikologları, hayatlarında çeşitli problemleri bulunup da bunlarla başa çıkamayan ve psikopatalojik rahatsızlığı olanlara yardımcı olan uzmanlardır. Çoğumuzun psikolojik destek olarak bildiğimiz psikolog süreci, aynı zamanda herhangi bir rahatsızlık dışında başarılı bir yaşam sürmek isteyenlere yol gösteren, rehberlik eden bir işleve de sahiptir.
Psikolog Kime Denir?
Genel anlamda psikolog, tedavi süreci içerisinde geçici bir rahatlama yaşasa da tam olarak sosyal yaşantısında beklenen düzelmeyi yaşayamayan kişilerle ilgilenen ruh sağlığı uzmanıdır. Bu noktada psikoterapi yaklaşımı önemli bir safha olarak dikkat çeker. Psikoloji alanında lisans eğitimi gören psikologlar, 2 yıl yüksek lisans eğitimi alarak klinik psikolog unvanı alırlar. Böylece psikoterapi uygulama yetkinliğine kavuşurlar. İzmir Psikolog Sinem Malkoç, bahsi geçen yüksek lisans eğitimine ilaveten yurtdışında doktora eğitimini de tamamlamış bir psikolog olarak tam da bu minvalde örnek verilebilir. Hastalara koşulsuz ve ön yargısız biçimde yaklaşan psikologlar, hastanın kültürel ve sosyal statülerine, dini tercihlerine saygı duyarak işe başlarlar. İletişim ve empati becerileri gelişmiş olan bu uzman kişiler, hastalarla bu anlamda çok sağlıklı iletişim ve diyalog kurabilecek bir alt yapıya sahiptirler. Esasında terapinin özünde de bu vardır. Hasta, çeşitli konular üzerinde konuşturulur, bu esnada hem hasta tanınmaya çalışılır hem de mevcut sıkıntının özüne inilmeye çalışılır. Hastanın kendi iç dünyasında yaşadığı buhranı ona gösteren psikolog, yaşanılan sıkıntıyı kademeli olarak uyguladığı birbirinden farklı yöntemlerle çözmeyi amaçlar.
Psikolog Görevleri Nelerdir?
Toplumdaki her bireyi tek ve kendine özel biçimde gören ve kabul eden psikologlar, toplum içinde yer alan bireylerdeki normalin dışında işleyen davranış gelişimini bilimsel araştırmaların ışığında mesleki birikimini kullanarak düzenlemeye çalışan kişilerdir. Psikologların görev ve sorumlulukları, birkaç başlıkta ele alınabilir. İşin temelinde psikolog, insanların duygu, düşünce ve tepkilerinin bütünü olan davranışlarını ve bunların nedenlerini araştırır. Çeşitli test ve değerlendirmelerle sorunların kaynağına ulaşmayı ve gerekli çözüm yöntemlerini belirlemeye çalışır. Psikologlar, ruhsal sorun yaşayan kişilerle yaptıkları görüşmelerle sorunun altında yatan nedenlerle ilgili hipotezler oluşturur. Buna istinaden de uygun bir psikolojik destek planı hazırlar. Esasında psikologlar farkındalık oluşturmaya çalışan kişilerdir. Farkındalık, sorunun çözümünde ilk adım olduğundan önem taşır. Sorunun farkına varan kişi bunu çözebilme becerisine daha rahat ulaşır. İzmir psikolog anahtar sözcük grubu ile bilgi öğrenilmek istenen psikolog, danışanlarının bütün bilgilerini ilke olarak gizli tutar. 3. şahıslarla paylaşmaz. Toplumu psikoloji ve toplumsal sorunlar konusunda bilgilendirecek toplantı, seminer ve konferanslar düzenler.
Hangi Durumlarda Psikolojik Danışmanlık Almalısınız?
Her sağlıklı birey potansiyel bir hasta adayıdır. Özellikle ruhsal sorunlar maalesef Türk toplumunda gizlenen saklanan sorunların başında gelir. Acaba şu ne der, bu ne der takıntısı ne yazık ki insanımızın çok önemli bir görev icra eden psikologlarımıza mesafeli duruşuna neden olur. Psikolog İzmir bağlamında mevzuyu ele aldığımızda İzmir’in Türkiye standartlarına göre bu noktada biraz daha önde olduğu görülür. Psikolojik danışmanlık her bireyin başvurması gereken önemli bir sağlık hizmetidir. Profesyonel destek almayıp da sıkıntılarını arkadaş ya da akraba çevresi yardımıyla çözmek isteyen kişilerin maalesef daha da sıkıntılı bir sürece sürüklendiği görülür. Geçici bir rahatlama sağlayan eş dost muhabbetleri yaraya pansuman olabilir belki ama o yarayı asla iyileştirmez. Sizi rahatsız eden bir durum varsa ve bunu uzun bir süre içerisinde çözüme kavuşturamadıysanız alanında uzman bir psikologa başvurarak sorun çözme becerilerinizi geliştirmek için ilk adımı atabilirsiniz. Psikologlar, psikiyatrlar ile birlikte eşgüdüm halinde çalışarak hastanın ya da desteğe ihtiyaç duyan kişinin sağlıklı yaşam becerilerine ulaşmasını sağlarlar. Davranışsal ya da ruhsal açıdan kendiniz yalnız hissediyorsanız, yaşadığınız sorunlarla baş etmede güçlük çekiyorsanız hemen bir psikologun kapısını çalmanızı öneririz.
Yalnızca yetişkinlerde değil; çocuklarda da psikolojik sorunlar aileden veya çevreden gelen etkilerle büyük bir problem oluştururken, çocuk psikoloğu izmir'den çocuklarınıza destek almak için bize başvurabilirsiniz. Çocuklarınızda hissettiğiniz ani ruhsal değişimler, agresiflik veya içe kapanıklık gibi durumlarda profesyonel bir destek almanız demek, kalıcı travmaların önüne geçmek ve gelecekte daha iyi bir birey yetiştirme konusunda aradığınız başarıyı sizlere sunacaktır. En doğru tedavi yöntemlerinden olan ve her ne kadar uzak durulmak istense de, gerekli olduğu zamanlarda görüşülmesi gereken çocuk psikoloğu izmir ihtiyaçlarınızı da, çocuklarınız içinde kullanmanız önemli olacaktır. En iyi tedavi yöntemleri kullanılarak, önce çocuğunuzun ne kadar problem yaşadığı belirlenip, sizlerin onayıyla tedaviye geçilecektir. Bu gibi durumlarda iletişime geçerek, çocuklarınızın yaşadığı veya bundan sonra yaşayacağı her türlü psikolojik problemin yok olmasını sağlayabilirsiniz.
Neden Sinem Malkoç Tercih Etmelisiniz?
İzmir psikolog ihtiyacı duyan kişiler açısından şanslı şehirlerimizdendir. Uzman klinik psikolog Sinem Malkoç, akademik alt yapısıyla bu alanda hizmet sunan uzmanlar arasında yer alır. Sinem Malkoç, Almanya’da psikoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra psikoterapi ve klinik psikoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi de almıştır. Almanya’da çeşitli psikiyatri kliniklerinde uzman psikolog ve aile terapisti olarak pek çok kişiye ve aileye profesyonel destek sunmuştur. Aynı zamanda pedagoji ve çocuk psikolojisi alanında eğitim gören Sinem Malkoç, bu alanda da uzmandır. İki kültür arasında sıkışan bir topluluk olan Almanya’daki Türklere yıllarca hizmet sunan ve başarılı çalışmalara imza atan Sinem Malkoç, üst düzey tecrübelerini İzmir halkına yardımcı olmak için kullanıyor. Depresyon, öfke kontrolü, stres, özgüven eksikliği, internet bağımlılığı, demans gibi bireysel sorunlarla ilgilenen Sinem Malkoç, EMDR, hipnoz ve regresyon gibi bilimsel yöntemlerle de hastalarına yardımcı oluyor. Bunun yanında aile ve evlilik, sorunları, çocuk & ergen problemleri ve cinsel sorunlar gibi başlıklarda da uzman olan Sinem Malkoç, pek çok birey ve ailenin yaşamına dokunuyor. Sağlıklı bir toplumun sağlıklı bireylerden oluşacağı gerçeğine inanan uzman klinik psikolog Sinem Malkoç, pek çok ailenin sağlıklı ve mutlu bir biçimde hayata tutunabilmesi için bilgi birikimi ve deneyimiyle sizlere destek oluyor. İzmir Psikolog Sinem Malkoç, anahtar kelime grubu ile yapacağınız basit bir arama ile uzman klinik psikolog Sinem Malkoç’a rahatlıkla ulaşabilirsiniz.