Demans & Bunama

1Demans (bunama) nedir?
Beyin hücrelerinin hasarına ve kaybına yol açan hastalıkların belirtileridir. Normal yaşlanmada beyin hücrelerinin kaybı normal bir süreçtir, ancak bu kaybın miktarı ve hızı artarsa beyin normal fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir ve demans tablosu ortaya çıkar. Demans, zihinsel becerilerdeki bozulmanın bireyin mesleki ve sosyal etkinliklerini etkileyecek kadar ciddi olduğu bir sendromdur.
2Normal zihinsel yaşlanma nedir?
Hafif derecede zihinsel bozulmanın olduğu ancak kişinin günlük yaşamını belirgin olarak etkilemeyen bir kayıp sürecidir.
3Demans hangi zihinsel fonksiyonları etkiler?
Demans hafıza (bellek), dikkat, konsantrasyon, planlama, düşünme, konuşma gibi zihinsel fonksiyonları etkilediği gibi yine beyinin fonksiyonu olan insan davranışlarını, duygulanımlarını da etkiler.
4Demansın en sık rastlanan belirtileri nelerdir?
  • Mesleki becerileri ve diğer aktiviteleri etkileyen bellek yitimi
  • Bilinen ve basit işleri yapmada güçlük
  • Dil ile ilgili sorunlar
  • Yönelimin bozulması
  • Yargılamada bozulma
  • Soyut düşünme ile ilgili sorunlar
  • Kişisel eşyaların sürekli olarak yanlış yerlere koyulması
  • Duygudurum ve duygulanımda değişiklikler
  • Kişilik değişiklikleri