Homofobi

1Homofobi Nedir ?
Homofobi, eşcinsellere ya da eşcinselliğe karşı duyulan irrasyone nefret, korku, hoşnutsuzluk ya da ayrımcılık.Geniş manası ile diğer cinsel yönelimlere sahip olan LGBTT kişileri de içerir. Sıfat olarak, homofobik şeklinde kullanılır. Homofobi sadece psikiyatrik bir kavram değildir. (Her 48 saatte bir, eşcinsel bir kişinin, homofobiyle bağlantılı şiddete maruz kalarak öldürüldüğü tahmin edilmektedir.) Uluslararası Af Örgütü’ne göre yaklaşık 70 ülkede eşcinsellere zulmedilmektedir ve sekiz ülkede eşcinsellere idam cezası verilmektedir.
Belli bir önermenin ilgili birey veya grup tarafından kabul edilmesine ‘inanış’ deriz. Bir şeyin olgusal olarak doğru olduğuna ilişkin, daha kişisel ve duygusal boyutlu inanışlara ‘kanı’ deriz. Duygusal boyutu daha belirgin, ilgili olduğu nesneye, kişiye, olaya veya gruba belli bir değer biçen ve görece zor değişen kanılar ise ‘tutum’u oluşturur.
Bir kişinin bir konudaki tutumunun duygusal, bilişsel ve davranışsal boyutları vardır. Tutumlarımızı oluştururken, zihnimiz genellemeler, daha yapılanmış genellemeler olarak kategoriler, aşırı kategorize edilmiş, kalıplaşmış kavramlar olan klişeler kullanır. Sosyal psikolojide ‘ön yargı’,belli bir gruba ilişkin, yanlış ve eksik bilgilenişten kaynaklanan bazı genellemelere, klişelere dayalı, yeni bilgi ve deneyimle değişime oldukça dirençli, olumsuz veya düşmanca bir tutum olarak tanımlanır.
Toplumsal değer yargıları, zaman içinde ve bilimsel ilerlemeye göre çok daha yavaş değişir. Bu nedenle homofobi her toplumda, toplumların her kesiminde farklı boyutlarda olsa da, ne yazık ki daha uzun yıllar varlığını koruyacak gibi görünmektedir.