İntihar Eğilimi & Sebepleri & Psikolojisi

1İntihar riski taşıyan bireyler:
 •  İntihar etmekten bahsederler ve her intihar eden on kişiden sekizi intihardan birkaç ay önce belirgin uyarı ve ipuçları verirler.
 •  Kendilerini dayanılmaz acılar içinde hissederler.
 •  Umutsuzluk ve çaresizlik içindedir ve herhangi bir intihar girişiminde bulunup bulunmama konusunda ikircikli duygular yaşarlar.
 •  Düşünce içerikleri daraldığı için başka hiçbir alternatifi farkedemeyecek kadar dar bir tünel algısı içindedirler.
 •  Bir yandan hiçbir şeyi bilmek, görmek ve düşünmek istemez iken diğer yandan bir çözüm arayışı içindedirler.
 •  Genellikle yüksek standartları olan, mükemmeliyetçi, yanlış yapmaktan korkan, kendini sıkça eleştiren kişilerdir.
2İntihar Nedenleri
 •  Bireyin, anne baba yada kendisi için çok önemli bir kişi tarafından reddedilme yada terkedilme duygusunu yaşaması ve bu duyguyla başedememesi,
 •  Çocuk ve gençte özbeğeni sorunları yaratan, ailevi problemlerle oluşan iletişim eksikliği,
 •  Kişinin yaşam güçlükleri karşısında yalnız bırakılması, hissettiği kaygı ve güvensizlikleri bir başına yaşamak zorunda kalması,
 •  Ailede birlik ve bütünlüğün ya kısmen bulunması, ya sınırlı olması yada hiç bulunmaması,
 •  Anlayışsız ve düşmanca ana baba tutumlarına maruz kalınması,
 • Ailede intihar edenlerin bulunması, · Depresyon,
 •  Alkol ya da diğer maddelerin aşırı kullanımı,
 •  Bir aile üyesinin yada çok yakın birinin kaybı, sevilen ölmüş bir kişiyle tekrar birleşme arzusu,
 •  Yaşam yada sağlıkta ortaya çıkan yada çıkması beklenen olumsuz olarak algılanan değişiklikler,
 •  Uzun süreli ölümcül hastalık,
 •  Kişinin cinsel kimlik sorunu yaşıyor olması,
 •  Yakın zamanda bitmiş çok yakın bir ilişki,
 •  Gerçek yada hayali, fiziksel yada duygusal bir terkedilmenin öcünü almayı isteme,
 •  Kişinin tamir edilemeyecek bir hatanın kefaretini bu şekilde ödeyeceğini düşünmesi,
 •  Büyük zorlamalar getiren yaşantılar,
 •  Özellikle gençlik intiharlarında silahların kolay ulaşılabilir olması, intiharı romantik, mistik bir eylem olarak yücelten film, kitap yada müzikler,
 •  Bir intihara şahit olmak, kişinin kendini ölen kişiyle özdeşleştirmesi yada medyanın o kişiye övgüler yağdırması,
 •  Çete ve şiddet olaylarına karışma,
 •  Bilinmeyen nedenler.
3Intihar Riskleri
 • Geçmişte yapılmış bir başka intihar girişimi olmuşsa ve bu girişimde kullanılan veya düşünülen intihar metodunun ölümcüllüğü yüksekse,
 • Hayatın erken dönemlerinde evden ve okuldan kaçma varsa,
 • Düzensiz ev hayatı, evden uzaklaşma yada eve haber vermeden dışarıda kalma gibi davranışlar,
 • Yinelenen ve başarısız olmuş evlilikler yaşanıyorsa,
 • Alkolizm ve uyuşturucu kullanımı varsa,
 • İş / Okul yaşamında başarısızlık görülüyorsa,
 • Aşırı depresyondan aşırı mutluluğa geçme gibi duygusal çalkantılar sık sık yaşanıyorsa,
 • Kişi, başarısızlık, değersizlik, umutsuzluk ve tedirginlik gibi duygularla birlikte, sık sık yaşamın anlamsız olduğunu ifade ediyorsa,
 • Ruhsal bozukluk belirtileri bulunuyorsa,
 • Arkadaşlarını ani bir şekilde değiştiriyorsa,
 • Cinsellikle ilgilenmiyorsa,
 • İlişkilerdeki çaresizlik ve umutsuzluklarını dile getiriyor, kendisiyle ilgilenilmediğinden, sevilmediğinden ve istenmediğinden yakınıyorsa,
 • Yeme ve uyuma alışkanlıklarında aşırı değişmeler görülüyorsa,
 • İçine kapanma, ilişki kuramama ve toplumsal etkileşimlerden kaçma, özellikle son haftalarda duygusal ilişkilerde kesilme gözleniyorsa,
 • Hareket azlığı ya da çabuk alevlenme, kendini tehlikeye atma, saldırganlık, artan bir vurucu kırıcılık oluşmuşsa,
 • İntihar etmiş müzisyenler yada ölümle ilgili şarkılara aşırı ilgi uyanmışsa,
 • Vasiyet yazma, sevdiği eşyaları atma veya eşe dosta dağıtma, son düzenlemeler yapma gibi davranışlar gözleniyorsa önemli ölçüde artmış demektir.
4İntihar Yaklaşımının Belirtileri
 •  Belirtilerin belki de en önemlisi ümitsizliktir.
 •  İntihar ipuçları, bazen intihar niyetini gösteren açık ve sözel ifadeler, bazen üstü kapalı imalar, bazen de davranışlarda gözlenen değişmeler şeklinde olabilir. Davranışsal değişiklikler gençlerin kendilerini açıkça öldürme tehdidinde bulunmaları ve bunu kanıtlamak için bir gösteri yapmaları şeklinde de olabilir.
 •  İntiharı düşünen kişi, “Artık benim için endişelenmeniz gerekmeyecek” veya “yakında hayatınızdan tamamen çıkacağım” gibi sözler söyleyebilir. Kişi hangi yaşta olursa olsun bu tür konuşmalar her zaman ciddiye alınmalıdır.
 •  İntihar eğilimi önceden tahmin edilemeyen anlık, tepkisel bir davranış değildir. Vakaların çoğunluğunda intiharın bir plana dayalı ve yavaş yavaş gelişerek zihinde uzun tasarlamalardan sonra gerçekleştirildiği görülmüştür.