İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığı

Teknolojinin kullanımı, bildiğimiz gibi, günümüz için kaçınılmazdır. Yaşamı çok kolaylaştırdığı gibi, her tür bilgiye ulaşmayı da çok kolay sağlamaktadır. Teknoloji yaşamımıza önemli katkılar sağlamakla birlikte, çocukların ve gençlerin yaşamlarında farklı etkiler de oluşturmaktadır. Çocuklar bilgisayar ile artık çok erken yaşlarda tanışmaktadırlar. Çocukların ve gençlerin zamanlarının büyük çoğunluğunu bilgisayar başında geçirdiklerini biliyoruz.
1Bilgisayar kullanımına sınırlama koyulmadığında ne gibi olumsuzluklarla karşılaşılır?
Ebeveynler, çocuklarına ödevlerini yapmaları, eğitimlerine katkıda bulunması ve zihinsel gelişimlerini zenginleştirmeleri amacıyla bilgisayar almaktalar. Ancak bilgisayar kullanımını programlayamama ya da gerekli sınırlandırmaları yapamama durumunda çocuklar üzerinde olumsuz etkilerin artması, hatta bağımlılık geliştirmeleri ile de karşı karşıya kalmaktadırlar.
2Akademik, sosyal, psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşanır mı?
Bazı araştırmalar, bilgisayar ve interneti fazla kullanan öğrencilerde uyku bozuklukları, depresyon, sosyal ortamlar ve ilişkilerden uzak durma gibi bazı sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. Geç saatlere kadar bilgisayar başında olan çocuk, ertesi gün yorgun ve uykusunu alamamış olarak okula gittiğinde verimli bir okul günü geçirmesi çok zor olmakta hatta mümkün olmamaktadır. Akademik başarısının olumsuz etkilendiği görülmektedir. Bilgisayar kullanımında anne babasından daha fazla bilgi ve beceriye sahip olan çocukların ailelerinde otaritenin kabulünde de sorunlar yaşandığı görülmektedir. Uzun saatlarini bilgisayar başında geçiren çocuk, sanal arkadaşlıklar kurmakta, gerçek arkadaşlıkların yerini sanal arkadaşlıklar almaktadır. Bu durum, çocuğun yeni arkadaşlıklar edinmesini, sosyal ilişkilerini güçleştirmesini, iletişim becerilerini kullanarak dili doğru biçimde kullanabilme becerilerini geliştirmesini engellemektedir . Akran paylaşımları azaldığı gibi her yaş grubu ile çocuğun sanal ortamda iletişime geçmesi mümkün olmakta, yaşının ve gelişim düzeyinin üzerinde bilgilere ulaşması, kendini yanlış yönelimlerin içinde bulması da mümkün olmaktadır. İnternet ortamında şiddet içeren oyunlara yönelim giderek artmakta, çok sık oynanan bu şiddet içeren oyunlar zamanla şiddete karşı duyarsızlığın gelişmesine neden olmaktadır. Elbette davranış sorunları yaşanması da kaçınılmaz olmaktadır. Sanal ortamda sanal karakterle ilişki kurmaya başlayan çocukların bir kısmının, gerçek yaşam ve sanal yaşam arasındaki sınırı anlamakta zorlandıkları da görülmektedir. Gerçek ve fantezi olan sıklıkla birbirine karışır. Bu oyunlara kendini kaptıran çocukların diğer çocuklara göre daha agresif düşünceler içinde oldukları görülmektedir. Ayrıca fiziksel açıdan da bir eylemde bulunmaması, yemeğini dahi bilgisayar karşısında yemesi, fizksel sıkıntılara da yol açmaktadır.
3Bilgisayar ve internet bağımlılığı nasıl değerlendirilmeli?
Bilgisayar, internet, diğer bağımlılıklar gibi değerlendirilmelidir. Önceleri kısa sürelerle başlar ama kontrol edilemez boyutlara ulaşabilir. Bilgisayar ve internete bağımlılığı olan çocuklar yavaş yavaş dış dünyadan kopmaya başlar.